Asociácia
overovateľov
vozidiel

O nás

Predmetom činnosti našej asociácie je v prvom rade reprezentovať sektor overovateľov vozidiel, starostlivosť o našich členov, vytváranie a zlepšovanie pracovného prostredia pre činnosť overovania jazdených vozidiel a spolupráca s ústavmi a inými asociáciami a združeniami.

Naša asociácia zabezpečuje aj spoluprácu so zákazníkmi a verejnosťou sprostredkovaním kontaktov na našich členov a prostredníctvom odborných článkov. Zaoberáme sa konzultačnou a poradenskou činnosťou v oblasti kúpy a predaja vozidiel ako aj spracovávaním certifikátov, odborných vyjadrení a stanovísk prostredníctvom našich členov.